Ngừng lên Facebook để sống hạnh phúc hơn

Đây là kết luận của một nghiên cứu về hành vi sử dụng mạng xã hội của một nhóm các nhà khoa học Đan Mạch.

Bỏ sử dụng Facebook, ít nhất là trong một thời gian ngắn, sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và đỡ căng thẳng hơn. Đây là kết luận được rút ra từ nghiên cứu mang tên "The Facebook Experiment" của Viện nghiên cứu Happiness Research Institute tại Copenhagen, Đan Mạch. Được biết, nghiên cứu đã nhận được 1.905 tình nguyện viên. 94% trong số này tự nhận Facebook là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ và gần 80% cho biết họ "lướt" mạng xã hội hơn nhiều hơn 30 phút mỗi ngày.

fb1-830f8

Tiếp đó, nhóm nghiên cứu chia số người tham dự thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục sử dụng Facebook như bình thường và nhóm còn lại (gọi là nhóm điều trị) không được sử dụng mạng xã hội này trong một tuần. Kết quả ghi nhận được cho thấy nhóm không sử dụng Facebook có tần suất tham gia các hoạt động xã hội và sự thỏa mãn với cuộc sống nói chung tăng lên. Cụ thể, điểm thỏa mãn của nhóm vẫn sử dụng Facebook bình thường đầu tuần là 7,67 điểm và tăng nhẹ vào cuối tuần lên 7,75. Cùng lúc, điểm số thỏa mãn cuộc sống của nhóm không sử dụng Facebook tăng mạnh từ 7,56 lên 8,12. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, từ bỏ mạng xã hội giúp tăng khả năng tập trung và giảm mức độ căng thẳng. 

fb2-830f8

Dù vậy, Business Insider nhận định kết quả nghiên cứu này có một thiếu sót bởi nó không nói lên được kết quả của việc bỏ Facebook trong dài hạn sẽ mang lại.

(Tham khảo: Business Insider)