Sổ chép bài hát và dán ảnh thần tượng - Cuốn sổ thần thánh một thời ai cũng có

Cái thời còn chăm chỉ viết tay, đứa nào cũng dấm dúi ít nhất cho mình một cuốn sổ, bên trong dán chi chít ảnh những thần tượng một thời cùng lời các bài hát đã đi cùng tháng năm...