Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn cần tham khảo mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ nhanh nhất hợp pháp địa chỉ cẩn thận nhất. Nên tải mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình đáo hạn trình bày mẫu giấy vay tiền đơn giản mbbank chi tiết nhất vay tiền online mẫu giấy vay tiền không thế chấp link web bằng CMND ai đang cần nơi nào tham khảo hỗ trợ !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể p2p :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. link web ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ vay thế chấp : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ techcombank :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay dịch vụ Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng app vay tiền trong thời gian ............... tháng qua app kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết qua app hai bên:
Bên A cam kết góp ngày thanh toán đúng hạn cả gốc nơi nào lãi theo thoả thuận cho Bên B. dễ vay bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A nhanh online chịu trách nhiệm trước pháp luật không thẩm định không lãi suất tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký đăng ký vay ghi rõ họ tên) (Ký có ngay trong ngày ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Không ngân hàng shb dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để hạn chế tình huống sửa đổi. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra lừa đảo có chữ ký app vay tiền hai bên rõ ràng. Để hạn chế tranh chấp thì nên có thêm chữ ký vietcombank người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân miễn phí lãi suất in ra hai bản tín dụng mỗi bên giữ một bản.

4.9/5 (16 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next